top of page

Het vergroten van je speelruimte door middel van spel 

We leven in een wereld waar verandering de enige constante is. In een wereld waar we continue moeten omgaan met wat er op ons afkomst en met wat dat met ons en onze omgeving doet. ‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.’ Ons oude denken heeft ons veel gebracht, maar helpt ons daar niet langer bij. We zijn er echter wel heel goed in als mens. In het creëren van routines, orde, structuren, regelmaat, patronen. 

We gaan samen op zoek naar nieuwe manieren van werken waar improvisatie, ontdekken, gevoel, vertraging intuïtie en denken door te doen centraal staan. In plaats van het analyseren, de ratio en planmatig te werk wat wij inmiddels zo gewend zijn.

 

Spel helpt je om te leren omgaan met het leven en is in ogen van Johan Huizinga  - homo ludens – de bakermat van cultuur. Alle kwaliteiten zitten al in je. Gunstige natuurlijke omstandigheden zijn echter nodig om dit te laten groeien. En die creëer ik om de speelsheid weer terugbrengen.

Waarom hebben we speelsheid nodig?

Fysieke speelruimte  ( letterlijk je omgeving. Kijk alleen al waar ik ben geboren en nu als speelruimte heb)

Sociale speelruimte (relationeel. Ongezonde relaties.)

Mentale speelruimte (belemmerende overtuigingen. We houden onszelf klein)

Tijdens het spel besteed ik aandacht aan deze drie elementen. Dit is het speelse kader waarbinnen Kala werkt. Juist de combinatie van deze drie zorgt voor wendbaarheid om transities te doorleven. 

bottom of page